Om Energy fönster...

•Tidlös design, utmärkta estetiska värden, funktionalitet på högsta nivå och, framförallt, innovativa lösningar inom energisparande är de element som gör att fönstret ENERGY sätter trender på världens PVC snickeri marknader.

•Fönster ENERGY är 82 mm djup, 7-kammars  GL SYSTEM profi¬l. Den fina, avrundade formen ger profilen en förfinad och elegant design.

•Fönstret kännetecknas av de bästa isoleringsegenskaper. Det är en idealisk lösning för energisnåla hus samt passivhus.

 

 

Mer om Energy fönster:

 

 

 

Det nya fönstret ENERGY utformades för att tillfredsställa de kunder som vill använda en modern, energisnål produkt vilken kännetecknas av avancerade teknologiska lösningar och samtidigt motsvarar restriktiva krav på markanden.  ENERGY präglas av den lägsta värmegenomgångskoefficient för hela fönstret.  Ett sådant resultat är en absolut rekord i fråga om energisnåla fönster och det bekräftar  produktens perfekta isoleringsegenskaper. Fönstret är försett med ett innovativt tätningssystem. Systemet  garanterar de bästa parametrarna för energisparande och är världens första lösning som erbjuder central tätningslist av skummad EPDM-gummi. ENERGY kännetecknas av den bästa kvaliteten och den högsta effektivitetsnivån. Detta fönster gör det möjligt att behålla värmen i varje hus, oavsett yttre påverkan.

Fördelar:

•Tidlös design, utmärkta estetiska värden, funktionalitet på högsta nivå och, framförallt, innovativa lösningar inom energisparande är de element som gör att fönstret ENERGY sätter trender på världens PVC snickeri marknader.

•Fönster ENERGY är 82 mm djup, 7-kammars  GL SYSTEM profi¬l. Den fina, avrundade formen ger profilen en förfinad och elegant design.

•Fönstret kännetecknas av de bästa isoleringsegenskaper. Det är en idealisk lösning för energisnåla hus samt passivhus.

-Uw = 0,6 W/(kvm K)* för fönster med glasfiberförstärkning

-Uw = 0,79 W/(kvm K)* för fönster med stålarmering

-U-värde på ramen Uf = 0,9 W/(kvm K)

-ny generationens 4-glaspaket försett med glas med lågemissionslager, u-värde på Ug=0,3 W/(kvm K).

•Profilens stora kammare utrustad med stålarmering eller

glasfiberförstärkning som alternativ garanterar fönstrets

hållbarhet och statistiska egenskaper.

•Perfekt akustisk isolering garanteras - ljuddämpning koefficient Rw=32-35 dB

•Nytänkande i fråga om energisnåla tätningslösningar. ENERGY är utrustat med tre tätningslister. Förutom EPDM tätningslister på profilens in- och utsida, använder man även centrala tätningslisten gjord av skummad EPDM, något som garanterar perfekta paramertrar för luftpermeabilitet, regntäthet och säkerhet mot vindlast. Den nya tätnigslisten omfattas av patentansökan och är den första lösningen av denna typ i världen.

•Lätta glaspaket med perfekta värmegenomgångskoefficient  möjliggör tillverkning av olikartade förnsterkonstruktioner.

•Markandens modernaste beslag MACO MULTI MATIC KS med två tappar i.S (intelligente Sicherheit – intelligent skydd) garanterar högsta klass av säkerhet och skydd mot inbrott.

•Valmöjlighet av 27 kulörer i Renolit paletten.

•Fina aluminium handtagen med mjuk form betonar profilens moderna design.

•Skönhet och estetik. Sammansättning av avancerade, enrgisnåla lösningar och utmärkt fin stil. Det är en ny produkt riktad till krävande kunder som letar efter DE BÄSTA FÖNSTREN.